۲۹۴) الَّذينَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ دائِمُونَ

ترجمه

هم‌آنان که بر نمازشان مداومت‌کنندگان‌اند،

ادامه مطلب ۲۹۴) الَّذينَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ دائِمُونَ

بازدیدها: ۱۷۹