۴۵۰) إِنَّا سَنُلْقي‏ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقيلاً

۲۳ رمضان ۱۴۳۸

ترجمه

در حقیقت ما بزودی بر تو گفتاری سنگین القا می‌کنیم؛

ادامه مطلب ۴۵۰) إِنَّا سَنُلْقي‏ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقيلاً

Views: 117