مقدمه سوره فجر

مقدمه

با توجه به نزدیکی به ایام الله دهه فجر به نظر رسید شاید مناسب باشد مروری داشته باشیم بر سوره مبارکه فجر، که مضامینش نیز با این ایام مناسبت دارد.

سوره فجر (که به عنوان سوره ۸۹ در مصحف شریف قرار داده شده است) را غالبا (به نقل از ابن‌عباس) از سوره‌های مکی دانسته‌اند؛ هرچند برخی (ضحاک، به نقل از سعد السعود، ص۲۹۲[۱] و علی بن ابی‌طلحه، به نقل از البحر المحيط، ج‏۱۰، ص۴۶۹[۲]) آن را مدنی معرفی کرده‌اند.

ادامه مطلب مقدمه سوره فجر

Views: 21