۳۴۰) فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

ترجمه

ولی نخواست آن گردنه را درنوردد.

ادامه مطلب ۳۴۰) فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

بازدیدها: ۵۷