۱۳۴) وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها

ترجمه

و سوگند به نفس و آنکه سامانش داد [یا: و سوگند به نفس و سامانش]

ادامه مطلب ۱۳۴) وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها

Visits: 203