۵۷۳) وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولی

ترجمه

و در حقیقت، از آنِ ماست بازپسین (آخرت) و آغازین.

ادامه مطلب ۵۷۳) وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولی

بازدیدها: ۷