۳۶۰) أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى

ترجمه

آیا دیدی [که] اگر تکذیب کرد و روی ‌برتافت، [آیا نمی‌دانست که خدا می‌بیند؟]

ادامه مطلب ۳۶۰) أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى

Views: 10