۴۱) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمه

[همان خدایی که] دارای رحمتی فراگیر و همیشگی است

درباره دو کلمه رحمن و رحیم در جلسه ۱ توضیح داده شد ادامه مطلب ۴۱) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بازدیدها: ۳