۱۷۶) بَلْ يُريدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ

ترجمه

بلکه انسان می‌خواهد که پیش رویش [پرده تقوی و دیانت] را بدرد. [جلوی خود را برای انجام گناهان باز کند] ادامه مطلب ۱۷۶) بَلْ يُريدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ

Visits: 57