۱۰۹۰) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى

 ۵ – ۱۰ محرم ۱۴۴۵

ترجمه

اما کسی که بی‌نیازی ورزید [/ کسی که مستغنی است]،

ادامه مطلب ۱۰۹۰) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى

Views: 46