۱۰۵۷) وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْیمینِ

۵-۶ جمادی‌الاولی ۱۴۴۲

ترجمه

و اما اگر از یاران دست راست بود،

ادامه مطلب ۱۰۵۷) وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْیمینِ

بازدیدها: ۳۴

۹۷۵) فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ

۱۴-۱۵ رجب ۱۴۴۱

ترجمه

پس اهل یُمن و برکت‌؛ [اما] اهل یُمن و برکت‌ چیست؟

یا:

پس اهل یُمن و برکت‌؛ چه اهل یُمن و برکت‌ی؟![۱]

ادامه مطلب ۹۷۵) فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ

بازدیدها: ۱۰۳