۱۱۱۵) وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلاً

۲۱-۲۸ جمادی‌الاولی ۱۴۴۵

ترجمه

و [درخت]‌ زیتونی و درخت خرمایی؛

ادامه مطلب ۱۱۱۵) وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلاً

Visits: 42