۳۹۶) ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّی

ترجمه

سپس عَلَقه‌ای [شبیه خون منعقد شده‌ای] بود، پس آفرید، پس سامان داد.

ادامه مطلب ۳۹۶) ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّی

Views: 6