۳۹۴) أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدی

ترجمه

آیا انسان چنین حساب می‌کند که بیهوده و باطل وانهاده می‌شود؟!

ادامه مطلب ۳۹۴) أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدی

Views: 249