۹۸۲) عَلی‏ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ

۷-۸ شعبان ۱۴۴۱

ترجمه

بر تخت‌های بافته شده [از جواهرات]

ادامه مطلب ۹۸۲) عَلی‏ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ

Visits: 191