۱۱۱۹) فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ

۲۱-۲۴ جمادی‌الثانی ۱۴۴۵

ترجمه

پس هنگامى كه آن صيحه [فریاد] گوش‏خراش [کَرکننده] در رسد؛

ادامه مطلب ۱۱۱۹) فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ

Visits: 45