۵۸۹) وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعيداً جُرُزاً

ترجمه

و همانا ما آنچه را روی آن است قطعاً خاکی هموار [= بیابانی خشک زار] خواهیم کرد.

ادامه مطلب ۵۸۹) وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعيداً جُرُزاً

Views: 218