۵۷۰) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْری‏

ترجمه

پس بزودی او را برای سختی [یا: وضعیت دشوار‌تر، یا: دشوار‌ترین وضعیت] آماده می‌سازیم.

ادامه مطلب ۵۷۰) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْری‏

Views: 32