۶۴۳) فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً

ترجمه

و چون عبور کردند  به [یار] جوانش گفت: غذای‌مان را بیاور که براستی از این سفرمان خستگی‌ای به ما رسید.

ادامه مطلب ۶۴۳) فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً

Views: 29

۴۹۱) وَ غَدَوْا عَلى‏ حَرْدٍ قادِرينَ

ترجمه

در حالی که توانا بودند بر منع [نیازمندان] صبح کردند.

ادامه مطلب ۴۹۱) وَ غَدَوْا عَلى‏ حَرْدٍ قادِرينَ

Views: 61