۴۹۱) وَ غَدَوْا عَلى‏ حَرْدٍ قادِرينَ

ترجمه

در حالی که توانا بودند بر منع [نیازمندان] صبح کردند.

ادامه مطلب ۴۹۱) وَ غَدَوْا عَلى‏ حَرْدٍ قادِرينَ

Views: 61