۱۱۱۶) وَ حَدائِقَ غُلْباً

۲۹ جمادی‌الاولی – ۵ جمادی الثانیة ۱۴۴۵

ترجمه

و باغهایی از درختان تنومند [و تودرتو]؛

ادامه مطلب ۱۱۱۶) وَ حَدائِقَ غُلْباً

Visits: 30