۹۷۶) وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ

 ۱۶ رجب ۱۴۴۱

ترجمه

و اهل شومی و بی‌برکتی؛ اهل شومی و بی‌برکتی چیست؟

یا:

و اهل شومی و بی‌برکتی؛ چه اهل شومی و بی‌برکتی‌ای؟!

ادامه مطلب ۹۷۶) وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ

Views: 509