۱۱۲۱) وَ أُمِّهِ وَ أَبيهِ

۴-۱۰ رجب ۱۴۴۵

ترجمه

[روزی که آدمی فرار می‌کند از برادرش،] و مادرش و پدرش،

ادامه مطلب ۱۱۲۱) وَ أُمِّهِ وَ أَبيهِ

Views: 56