۲۷۳) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجيمٌ

ترجمه

فرمود: پس، از اینجا خارج شو، بدرستی که تو رانده‌شده‌ای.

ادامه مطلب ۲۷۳) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجيمٌ

Views: 44