۱۱۸) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنينَ

ترجمه

[به فرض که ما قرآن را بر فردی از عجم‌ها نازل می‌کردیم] که [او] آن را بر ایشان می‌خواند، بدان [یا: به او] مومن نمی‌شدند.

ادامه مطلب ۱۱۸) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنينَ

بازدیدها: ۰

۱۱۷) وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلى‏ بَعْضِ الْأَعْجَمين‏

ترجمه

و به فرض که ما آن را بر برخی [= فردی] از عجم‌ها نازل می‌کردیم،

ادامه مطلب ۱۱۷) وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلى‏ بَعْضِ الْأَعْجَمين‏

بازدیدها: ۸۴

۱۱۶) أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَني‏ إِسْرائيل‏

ترجمه

آیا [آنها قرآن/نبوت تو را انکار می‌کنند] و این مطلب نشانه‌ای برایشان نبود که علمای بنی‌اسرائیل [هم] آن را می‌دانند؟

ادامه مطلب ۱۱۶) أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَني‏ إِسْرائيل‏

بازدیدها: ۱۱

۱۱۳) عَلى‏ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرين

ترجمه

[نازل شد] بر قلبت؛ تا از انذاردهندگان باشی.

ادامه مطلب ۱۱۳) عَلى‏ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرين

بازدیدها: ۳

۱۱۲) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُ

ترجمه

روح‌الامین آن را نازل کرد. [یا: روح‌الامین با آن نازل شد.]

ادامه مطلب ۱۱۲) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُ

بازدیدها: ۱۱

۱۱۱) وَ إِنَّهُ لَتَنْزيلُ رَبِّ الْعالَمين‏

ترجمه

و به‌یقین که آن، فروفرستادن [= فروفرستاده شده از جانب] پروردگار جهان‌هاست.[۱]

ادامه مطلب ۱۱۱) وَ إِنَّهُ لَتَنْزيلُ رَبِّ الْعالَمين‏

بازدیدها: ۴

۲۸) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيم‏

ترجمه

و بدرستی که پروردگار تو قطعا تنها اوست که عزیز و رحیم است. ادامه مطلب ۲۸) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيم‏

بازدیدها: ۳۹