۱۰۳۸) أَ فَرَأَیتُمُ النَّارَ الَّتی تُورُونَ

۵ – ۸ صفر ۱۴۴۱

ترجمه

آیا دیده‌اید آتشی را که می‌افروزید؟!

ادامه مطلب ۱۰۳۸) أَ فَرَأَیتُمُ النَّارَ الَّتی تُورُونَ

Views: 103