۵۸۰) إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلی

ترجمه

مگر در راستای وجه الله [= در طلب خشنودی پروردگارش] که برترین است؛

ادامه مطلب ۵۸۰) إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلی

بازدیدها: ۴۰۰

۵۷۸) الَّذي يُؤْتي‏ مالَهُ يَتَزَكَّی

ترجمه

آن که مال خود را می‌دهد [تا] تزکیه کند [پاک شود/ نمو یابد]

ادامه مطلب ۵۷۸) الَّذي يُؤْتي‏ مالَهُ يَتَزَكَّی

بازدیدها: ۱۴۱

۵۷۵) لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَی

ترجمه

آن [آتش] را برافروخته نمی‌کند مگر آن شقاوت‌پیشه [یا: آن شقاوتمندترین]

ادامه مطلب ۵۷۵) لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَی

بازدیدها: ۲۷۳

۵۷۴) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّی

ترجمه

پس، شما را از آتشی که زبانه کشد بیم دادم [ترساندم]

ادامه مطلب ۵۷۴) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّی

بازدیدها: ۷۴۵

۵۷۳) وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولی

ترجمه

و در حقیقت، از آنِ ماست بازپسین (آخرت) و آغازین.

ادامه مطلب ۵۷۳) وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولی

بازدیدها: ۷۳