۵۷۱) وَ ما يُغْني‏ عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّی

ترجمه

و ثروتش چه نیازی را از او مرتفع سازد، چون نگونسار شود؟!

یا

و مالش نیازی را از او مرتفع نسازد، هنگامی که سقوط کند.

ادامه مطلب ۵۷۱) وَ ما يُغْني‏ عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّی

Views: 78