۱۱۱۳) فَأَنْبَتْنا فيها حَبًّا

۵-۱۲ جمادی‌الاولی ۱۴۴۵

ترجمه

پس در آن دانه‌ای رویانیدیم،

ادامه مطلب ۱۱۱۳) فَأَنْبَتْنا فيها حَبًّا

Visits: 52

۱۱۱۱) أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا

۲۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۵

ترجمه

همانا ما آب را ریختیم، [چه] ریختنی؛

ادامه مطلب ۱۱۱۱) أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا

Visits: 36