۵۰۲) أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فيهِ تَدْرُسُونَ

ترجمه

یا [مگر] شما را کتاب‌هایی [آسمانی] هست که [چنین حکمی را] در آن درس آموخته‌اید؟!

ادامه مطلب ۵۰۲) أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فيهِ تَدْرُسُونَ

Views: 17