۷۷۲) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ

 ۲۹ رمضان ۱۴۳۹

ترجمه

من به پروردگار شما ایمان آوردم؛ پس، از من بشنوید!

ادامه مطلب ۷۷۲) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ

Views: 765