۱۱۲۲) وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنيهِ

 ۱۰ رجب ۱۴۴۵

ترجمه

[روزی که آدمی فرار می‌کند از برادرش، و مادرش و پدرش،] و همسرش، و فرزندانش؛

ادامه مطلب ۱۱۲۲) وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنيهِ

Views: 42