۳۷۳) وَ لَوْ أَلْقی‏ مَعاذيرَهُ

ترجمه

هرچند پرده‌های عذر بیندازد [یا: پرده‌ها بیفکند و عذرها بتراشد]

ادامه مطلب ۳۷۳) وَ لَوْ أَلْقی‏ مَعاذيرَهُ

Views: 25